Unakit

Tělesné účinky unakitu: Podporuje regenerační sílu jater a působí na vylučovaní žluči. Urychluje léčebný proces při infekčním onemocnění.

Duševní účinky unakitu: Zvyšuje odolnost. Napomáhá například rychlejšímu uzdravení po absolvovaném pobytu v nemocnici nebo po rozvodu tím, že se člověk znovu nezačne příliš rychle zatěžovat.