Onyx

Tělesné účinky onyxu: Zlepšuje stav při astmatických záchvatech. Posiluje nervy a zlepšuje všechny smysly a vnímaní. Bývá indikován při slzících očích a při oslabeném zraku. Pomáhá při onemocněních. Zlepšuje stav při poruchách prokrvení a snižuje horečku.

Duševní účinky onyxu: Zajišťuje uspokojení a uznání, když je prostřednictvím silné vůle a soustředění sil dosaženo vysoké kvality. Zlepšuje koncentraci, kázeň, sebekontrolu a rozvahu. Je účinný při obavách, melancholii a smutku.