Korál

Tělesné účinky korálu: Posilují meridiány a zásobují je energií. Působí na páteř a oživují míchu. Zlepšují ochrannou a stabilizační funkci kostí. Zlepšují regeneraci tkání.

Duševní účinky korálu: Posilují společenský smysl. Pomáhají člověku nahlížet na sebe jako na součást celku. Usnadňují chápat věci v jejich vývoji. Podporují přírodní a vitální vývoj u člověka i u jeho projektů.